Privacy Verklaring

 1. Persoonsgegevens
  1. Er wordt de mogelijkheid gegeven voor gebruikers om hun emails, social media profielen en de website domeinen die ze bezitten met ons te delen. Wij delen deze data nooit met derden, tenzij de nodig is om het project van de gebruiker te voltooien. De informatie wordt gegeven met volledige toestemming van de gebruiker en is strikt vrijwillig. De data die gegeven wordt wordt gebruikt in systeem update meldingen, in projecten van de gebruiker en voor software verbeteringen.
  2. De volgende data, waaronder: de voornaam en achternaam van de gebruiker, het telefoonnummer en email adres, worden verzameld bij het registreren op de Site. Als je de site gebruikt kan je ook een afbeelding toevoegen aan jouw account. Als je jezelf registreert met social media zoals Facebook og Google kunnen wij informatie verzamelen over jouw naam op social media en een foto van jouw profiel op deze platformen.
  3. Persoonsgegevens worden door ons verzameld voor de volgende doeleinden:
   1. Verificatie van jouw identiteit;
   2. Verificatie van jouw recht om te registreren als gebruiker op de Site, of om services te kopen op de Site;
   3. Het verwerken van jouw registratie als gebruiker, jouw voorzien van een ID om de website toe te treden, het onderhouden en managen van jouw registratie;
   4. Jou voorzien van klantenservice, jouw vragen beantwoorden, feedback, benodigdheden en klachten;
   5. Een inschatting maken van de veiligheid van het profiel en de risico's van gebruiker betalingen, de identificatie en preventie van fraude en andere veiligheidsrisico's;
   6. Personalisering van onze communicatie met jou afhankelijk van jouw zoekopdrachten, informatie die wij hebben verzameld over jouw uitrusting en bestelgeschiedenis, onderzoek en statistische analyze doen om de inhoud van de Site te verbeteren, en om ons aanbod van diensten, zoals onpersoonlijke data voor machine learning te gebruiken;
   7. Het identificeren, ontwikkelen en promoten van producten en services waarvan wij geloven dat ze een meerwaarde vormen voor jou, waaronder dingen voor verschillende browsers en apparaten, in afstemming met de toepasbare wetgeving. Cookies en andere vergelijkbare technieken kunnen gebruikt worden om jou advertenties te tonen op basis van jouw zoekopdrachten en interesses. In gevallen waar het toepasbaar is volgens de wet, zullen wij eerst toestemming proberen te krijgen voordat wij jou promotionele berichten sturen.
  4. De site en de inhoud hiervan is niet bedoelt voor minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar oud, en voor inwoners van de EU onder de 16 jaar oud), en wij hebben niet de intentie om onze services te verkopen aan minderjarigen. Als een minderjarige ons persoonsgegevens geeft zonder toestemming van ouders of voogden, dan moet een ouder of voogd contact met ons opnemen om dit soort informatie te verwijderen.
 2. Opt-out
  1. De gebruikers kunnen het abonnement op SE Ranking berichtgeving en communicatie opzeggen via de unsubscribe link die meegeleverd wordt in onze berichtgeving.
 3. Bekendmakingen
  1. Wij zullen persoonsgegevens delen met de politie en andere instanties als zij hier de juiste dagvaardingen voor hebben. De persoonsgegevens kunnen ook gedeeld worden als er aanzienlijke en bewezen dreiging vormt voor onze legitieme gebruikers.
  2. Wij kunnen ook persoonsgegeven delen met onze partners en service medewerkers die bij ons werken om jou te voorzien van services of omdat ze de persoonsgegevens verwerken voor de doeleinden zoals deze zijn uitgezet in de Privacy Verklaring of die met jou gedeelt zijn tijdens het processen zoals het verzamelen van persoonsgegevens. Dit soort partners of service medewerkers kunnen bijvoorbeeld zijn:
   1. Marketing platformen zoals Google, Facebook en andere service leveranciers die gebruikersgedrag analyseren om te bepalen welke inhoud je ziet tijdens jouw bezoek aan de site. Dit soort marketing platformen kunnen de data die ze ontvangen van de site combineren met data van hun eigen platformen, data verzameld van andere sites en via andere bronnen waar ze doelgerichte advertenties kunnen plaatsen. De handeling van derde partijen aan marketing platformen worden behandeld onder hun eigen privacy verklaringen, en vallen niet onder deze Privacy Verklaring;
   2. De leveranciers van betalingsmogelijkheden bewerkstelligen betalingen van transacties of leveren de service factuur voor verkopers. De activiteiten van deze leveranciers kunnen vallen onder hun eigen privacy verklaringen, en niet onder deze Privacy Verklaring;
   3. Leveranciers van hosting voor het leveren van data opslag services.
  3. Dit soort service leveranciers zijn verplicht om te voldoen aan onze data geheimhoudingsplicht en hebben alleen toegang tot jouw persoonsgegevens met de doeleinden zoals hierboven vermeld staan, maar niet voor hun eigen persoonlijke doeleinden.
  4. Voor de doeleinden die hierboven vermeld staan kunnen wij persoonsgegevens delen met bedrijven die gelieerd zijn aan SE Ranking.
 4. Data opslag
  1. Wij slaan jouw persoonsgegevens op voor een moment waarop wij een redelijk commerciële noodzaak hebben om jou services of producten te bieden, of voor een moment waarop het noodzakelijk of toegestaan is binnen de toepasbare wetten, speciek belastingsrecht en wetgeving op het gebied van boekhouding.
  2. Wij kunnen onpersoonlijke data leveren aan derde partijen, als deze informatie daadwerkelijk in een onpersoonlijk formaat wordt geleverd, zonder jou persoonlijk te identificeren.
  3. Email en andere persoonsgegevens zijn beveiligd opgeslagen met gelimiteerde toegang van onze mederwerkers die hier speciale toegang voor hebben. Inloggegevens van gebruikers zijn beveiligd en worden onderhouden op een zeer beveiligde locatie.
 5. Cookie-bestanden
  1. Wij gebruiken cookie-bestanden (vanaf nu cookies genoemd) om bepaalde informatie op te slaan over jou. Deze informatie volgt jouw bezoeken op de Site of of je een computer of mobiel apparaat gebruikt. Cookies gebruiken is een veelvoorkomende methode op internet sites om de identificatie van bezoekers te verbeteren.
  2. Cookies zijn een kleine hoeveelheid data die gestuurd worden naar jouw internet browser en opgeslagen worden op de harde schijf van jouw computer of mobiele apparaat. Als je deze cookies niet blokkeerd of verwijderd, zal de web server een bericht krijgen als je inlogd via hetzelfde apparaat of browser. Wij zullen op onze beurt dan informatie ontvangen over jouw bezoek en jouw gebruikersgedrag in de gaten houden.
  3. Cookies stellen on in staat om gegevens van jou te onthouden om op die manier te voorkomen dat je constant nieuwe gegevens op de Site in hoeft te voeren.
  4. Plus, we gebruiken cookies om de veiligheid van de Site te managen, om informatie over de gebruikers gebruik te verzamelen, onderzoek te doen naar gebruikspatronen, internet gebasseerde advertentiecampagnes te houden om voor onze partners websitebezoeken in kaart te brengen en de voortgang en participatie in promotionele evenementen bij te houden.
  5. In aanvulling op onze eigen cookies kan het voorkomen dat wij gebruik maken van 3rd party cookies. Dit hebben we nog voor het rapporteren van website, advertentie en andere statistieken.
  6. Voor dit soort gevallen zoals hierboven beschreven staan heb je het rechtom te bepalen hoe en in welke gevallen de cookie geaccepteerd wordt door de privacy instellingen van de internet browser die je gebruikt op jouw mobiele apparaat aan te passen. Gezien de manier waarop je cookies beperkt varieerd per webbrowser, moet je de "Help" sectie van jouw browser gebruiken voor meer informatie.
  7. Je hebt zelf het recht om cookies te accepteren of weigeren. In het geval dat je besluit de instellingen van jouw browser te veranderen om cookies te weigeren, kan je de Site wel gebruiken, maar sommige functionaliteiten en secties van de Site kunnen gelimiteerd zijn.
  8. Wij gebruiken twee soorten Cookies: tijdelijke (per sessie) cookies (welke verwijderd worden wanneer je de browser sluit of jouw apparaat uitzet) en permanenten cookies (welke opgeslagen worden wanneer je je browser afsluit of het apparaat uitzet/ de applicatie wordt aangezet elke keer dat je de Site bezoekt). Tijdelijke cookies zijn versleutelde data om jou specifiek te identificeren. Permanente cookies slaan geen accountnummers of wachtwoorden op.
 6. Bezoeker uit landen van de Europese Unie
  1. Deze sectie van de Privacy Verklaring is alleen toepasbaar als je de Site gebruikt vanuit een land dat deel uit maakt van de Europese Unie.
  2. Als je in de EU bent, de data regelaar een bedrijf is dat geregistreerd staat onder de wetten van de Verenigd Koningkrijk, - Seranking, LTD. Contactgegevens staan hieronder vermeld.
  3. Wij verwerken Persoonsgegevens met de doelen die in de Privacy Verklaring vermeld staan. De wettelijke basis voor het verwerken van Persoonsgegevens door ons hangt af van de relevante Persoonsgegevens en de situatie waaronder wij deze verzamelen. Echter, de regel geldt, wij verzamelen en verwerken jouw Persoonsgegevens alleen als het nodig is om een afspraak tussen jou en SE Ranking LTD te vervullen (bijvoorbeeld, om jou de diensten te bieden die jezelf aanvraagt, worden jouw identificatie en authenticatie gebruikt, zodat je de Sites kan gebruiken). Deze informatie is verplicht te voldoen aan wettelijke regelgeving. (bijvoorbeeld, toepasbare boekhouding regels en verplichte vrijgegeven informatie voor wetshandhavers). Het is nodig om onze interesses vast te stellen als het niet in strijd is met jouw rechten; en/ of in gevallen waar het ten grondslag ligt aan jouw consent.
  4. In verbinding met de details van onze diensten, kan er de nood onstaan om jouw Persoonsgegevens te delen met landen die niet lid zijn van de Europese Economische Unie ("EEC"), inclusief landen die niet hetzelfde niveau aan data bescherming kunnen bieden als landen waarin jij woont. Wij nemen gepaste stappen om zeker te zijn dat de ontvangers van jouw Persoonsgegevens gebonden zijn aan geheimhouding en we nemen de juiste stappen om de veiligheid van jouw Persoonsgegevens zoals vast staat in deze Privacy Verklaring te verzekeren. Zoals het gebruik van de standaard voorwaarden van contracten.
  5. Als je een inwoner bent van de Europese Economische Unie, dan heb je de volgende rechten op het gebied van databescherming, die aangevraagd kan worden door jou door contact met ons op te nemen:
   1. Het recht om toegang te krijgen tot, het corrigeren van, het vernieuwen of verwijderen van jouw Persoonsgegevens;
   2. Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonlijke informatie wanneer het gebasseerd is op jouw wettelijke interesses, en individueel het recht om directe marketing te weigeren;
   3. Het recht om contact met ons op te nemen en in sommige gevallen, met de eis om de verwerking van jouw Persoonsgegevens te limiteren, of een limiet te stellen op het delen van jouw persoonlijke gegevens;
   4. Het recht om markting materiaal die wij sturen op ieder moment te weigeren. Je kan dit recht gebruiken door op de "unsubscribe" of "opt-out" link te klikken die in onze marketing e-mails staan;
   5. In gevallen dat wij jouw persoonsgegevens verzamelen of verwerken met jouw toestemming, heb je het recht om deze toestemming op ieder moment weer in te trekken. De weigering zal geen invloed hebben op de legaliteit van het verwerken van data die verwerkt is voordat de toestemming is gegeven, noch de legaliteit om data te verwerken die uitgevoerd worden op een andere wettelijke basis dan jouw toestemming;
   6. Het recht om een klacht in te dienen bij een overheidsinstelling die data bescherming, de verzameling van en het gebruik van jouw persoonsgegevens overziet. Voor meer informatie hierover, neem contact op met de lokale instanties die gaan over data bescherming.
  6. Wij antwoorden op alle aanvragen die wij ontvangen van mensen die wensen om hun rechten in lijn met de toepasbare data bescherming toe te passen. Wij zijn verplicht te reageren op aanvragen van de data houder zonder onnodige vertraging en op zijn laatst binnen een maand en om een reden te geven wanneer wij niet van plan zijn te voldoen aan dit soort aanvragen.
  7. In gevallen waarin jezelf doorhebt dat er veranderingen of fouten in de informatie over jou staan, moet je ons informeren over dit soort veranderingen zodat deze informatie correct kan worden aangepast in onze gegevens.
 7. Slotbepalingen
  1. De Privacy Verklaring kan verandering ondervinden zonder dat hiervoor berichtgeving plaats vind en publiek beschikbaar op onze website. Alle veranderingen worden direct geplaatst op de site op het moment van aanpassing. De meest recente versie is geplaatst op 20 Maart 2018.
  2. Iedereen die SE Ranking Pro gebruikt staat deze Privacy Verklaring toe, inclusief de derde partijen.
  3. Vragen over deze verklaring kunnen gesteld worden via dit formulier.
Ik heb SE Ranking gebruikt voor het bijhouden van mijn voortgang bij het bereiken van de eerste pagina van Google voor Qeryz voor de zoekwoorden waarop ik doel. Het heeft een fenomenale prestatie geleverd om zichzelf nauwkeruig te houden - hiermee onderscheidt het zich van alle andere ranking tools die ik in het verleden heb gebruikt. Alleen dat al onder andere al is genoeg reden voor mij om SE Ranking te blijven gebruiken. people Sean Si van Qeryz.com
SE Ranking is mijn favoriete tool voor het bijhouden van dagelijkse wijzigingen in SERP rankings, inclusief gelokaliseerde rankings. Vooral de mogelijkheid om op verzoek opnieuw te controleren is erg fijn. Daarnaast is de website controle zeer nuttig voor het volgen van SEO-problemen op de pagina. people Simon Kloostra van Joomlaseo.com
Dus zodra ik over SE Ranking leerde en het voor onze klanten probeerde, kon ik het niet helpen en moest ik wel deze tool aan onze doelgroep aanbevelen door er een recensie over te schrijven. Zo'n veelbelovende tool! people Pam Sallegue van SEO-Hacker
Contentmarketing is een belangrijk onderdeel van mijn marketingstrategie. Ik wil content maken die relevant is, boeiend en goed scoort. SE Ranking stelt mij in staat om zoekwoordonderzoek uit te voeren en ervoor te zorgen dat mijn content zo effectief mogelijk is. people Paul Boag van Boagworld.com
SE Ranking is mijn nummer één ranking tool na jarenlang proberen om de juiste tool te vinden. Het is eenvoudig te gebruiken en heeft alle functies die ik nodig heb om bovenaan de rankings te blijven. people Adam Connell van Bloggingwizard.com
Ik gebruik SE Ranking nu al 4 maanden en het is inmiddels een belangrijk hulpmiddel geworden in mijn arsenaal aan gereedschap voor het bloggen. Het is krachtig en laat me mijn rankings bijhouden voor zoekwoorden op Succesvol Bloggen. Ik ben blij met de ondersteuning die ze geven en de kwaliteit van SE Ranking. people Sue Anne Dunlevie van Successfulblogging.com
Ik heb SE Ranking gebruikt voor het bijhouden van mijn voortgang bij het bereiken van de eerste pagina van Google voor Qeryz voor de zoekwoorden waarop ik doel. Het heeft een fenomenale prestatie geleverd om zichzelf nauwkeruig te houden - hiermee onderscheidt het zich van alle andere ranking tools die ik in het verleden heb gebruikt. Alleen dat al onder andere al is genoeg reden voor mij om SE Ranking te blijven gebruiken. people Ann Smarty van www.seosmarty.com
Allemaal aanboord! Ik heb mijn klanten overgebracht naar SE Ranking. Ik dacht dat ik nooit mijn oude zoewoorden ranking tool zou verlaten, maar raad wat? Ik ontgroeide het. Naar alle marketing agentschappen: start met het verkopen van contentmarketing pakketten zoals wij deden. Hou zoekwoorden rankings bij en monitor backlinks met een software. Ook een mooie zoekwoord suggestie tool. Bedankt SE Ranking. people Francisco Meza van planetmarketing.com
By continuing to use this site you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie policy. close notification